Dersom du har hytte i området, er du hjertelig velkommen som medlem i Ljøsheim og omegn vel (LOV).
Jo flere medlemmer – jo større gjennomslagskraft.
Som medlem er man også med å bidra til at løyper, turstier m.m. holder god standard.

 


Medlem
Fyll inn din hytteadresse:
Nes Almenning, Phil Grunnåsen eller Phil Ljøsheim,
og hyttenummer. 
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.